Nareszcie! 29 maja tuż przed Dniem Dziecka ogłoszone zostały oficjale wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku. To oznacza, że już wiadomo jak będą wyglądać obozy i jak się do nich przygotować!

 

Kto może jechać na obóz?

Na kolonie i obozy będą mogły pojechać tylko zdrowe dzieci, a brak infekcji i objawów choroby rodzice będą potwierdzać oświadczeniem. Poza tym na obóz nie mogą jechać osoby, które miały kontakt z osobą chorą albo przebywającą w kwarantannie w ciągu 14 dni przed wyjazdem.

 

Jak będzie wyglądać zakwaterowanie?

Zgodnie z zapowiedzią uczestnicy mają mieszkać w pokojach maksymalnie 4 osobowych, gdzie na każdego uczestnika przypada przynajmniej 4 metry kwadratowe powierzchni. Obiekty mają zadbać o ograniczenie kontaktu grupy z innymi osobami nie będącymi członkami grupy, które przebywają w tym samym czasie w ośrodku. Na miejscu musi być pomieszczenie umożliwiające izolację osób, u których zostaną wykryte objawy choroby. Na miejscu będą środki higieniczne dla personelu i uczestników oraz dozowniki z płynem dezynfekującym. Kadra, personel i uczestnicy będą mieli obowiązek częstego mycia rąk i przestrzegania innych zaleceń sanitarnych określonych w regulaminie obozu. Zostaną też zastosowane szczegółowe zasady bezpieczeństwa przy wydawaniu posiłków.

 

Jak będzie wyglądać program obozu?

Zgodnie z wytycznymi program obozów będzie zrealizowany w ten sposób, żeby ograniczyć kontakt z osobami trzecimi oraz wyjścia poza teren ośrodka.

Według wytycznych wypoczynek powinien być realizowany w małych grupach. Dokładnie grupa uczestników wypoczynku powinna liczyć do 12 osób w przypadku dzieci do 10 lat i do 14 osób w przypadku dzieci powyżej 10 lat. Co to oznacza w praktyce? Wyjaśnił to dość precyzyjnie Minister Edukacji - Dariusz Piontkowski. Minister pytany, czy "grupa na kolonii jest odpowiednikiem szkoły czy klasy", odpowiedział, że "raczej klasy". - Wyraźnie mówimy o tym, że powinien być pewien harmonogram. Tak jak teraz, gdy dzieci klas I-III wróciły do szkoły podstawowej, też mówiliśmy o tym, że chociaż może przyjść kilka grup, to te dzieci ze sobą w szkole nie powinny się kontaktować. Na przykład w stołówkach powinny na zmianę jeść obiad, a także na zmianę korzystać z boiska.

Stosujac się do tego po prostu będziemy realizować zajęcia i atrakcje w mniejszych grupach z udziałwem większej liczby opiekunów.

 

Czy obozy ATAS spełnią wszystkie oficjalne wytyczne?

Tak. Ogłoszone wytyczne są w dużym stopniu zbieżne z propozycjami wypracowanymi przez Polską Izbę Turystyki i Polską Izbę Turystyki Młodzieżowej, w których przygotowaniu braliśmy aktywny udział razem z innymi biurami podróży. Po dokonaniu drobnych korekt w programach obozy młodzieżowe ATAS uda się zrealizować.

Wiele niezbędnych procedur zostało wprowadzonych przez nas i naszych kontrahentów już wcześniej. O niektórych można przeczytać w niedawno opublikowanym wywiadzie:

Jak jesteśmy przygotowani na COVID-19? Wywiad z dyrektorem ośrodków w Darłówku, Łebie i Jastrzębiej Górze

 

 

Co się stanie jeśli uczestnik zachoruje podczas obozu?

Ogłoszone wytyczne precyzyjnie to opisują:

  • będą określone szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia

  • kierownik niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną

  • w przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka rodzice będą zobowiązani do odebrania go w ciągu 12 godzin

Kadra będzie szczegółowo przeszkolona i dokładnie będzie wiedzieć jak reagować w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Wszystkie szczegółowe wytyczne można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zobacz oficjalny komunikat: Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ

 

Zobacz obozy młodzieżowe na lato 2020!

 

Jakie są wytyczne odnośnie zagranicznych obozów młodzieżowych?

Planując wyjazd poza granicę Po;ski trzeba uwzględnić sytuację epidemiologiczną, obowiązujące prawo oraz wytyczne panujące w kraju docelowym i krajach przez które się przejeżdża. Z tego powodu bardzo trudnio wskazać ogólne informacje mające zastosowanie do wszystkich kierunków, które zaplanowaliśmy na wakacje 2020. O każdym kierunku i jego specyfice będziemy pisać oddzielnie.

 

 Już wkrótce będziemy publikować więcej szczegółowych informacji na ten temat!

Maciej Partyka

wytyczne wakacje 2020, wytyczne kolonie 2020, wytyczne obozy młodzieżowe 2020, wytyczne GIS, wytyczne MEN, wytyczne lato 2020