Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  POBIERZ

2. Księga Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców oraz Gwarancji Ubezpieczeniowej  POBIERZ

3. Wzór umowy i warunki umowy dla Imprezy Turystycznej Indywidualnej  POBIERZ

4. Certyfikat ubezpieczenia dla imprez turystycznych 2021  POBIERZ

5. Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty - zagranica  POBIERZ

6. Ogólne warunki ubezpieczenia - Polska  POBIERZ

7. Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii/obozu/kursu  POBIERZ

 

Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie FAQ - informacje praktyczne.