Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

 •  Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  POBIERZ
 • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców oraz Gwarancja Ubezpieczeniowa 2024 POBIERZ
 • Certyfikat Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group powierzający gwarancję ubezpieczeniową dla ATAS do 30.12.2024 POBIERZ
 • Certyfikat Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group potwierdzający, że wszyscy uczestnicy imprez zagranicznych są objęci ubezpieczeniem (KL, NNW, bagaż)  POBIERZ
 • Certyfikat Wiener TU S.A. Vienna lnsurance Group potwierdzający, że wszyscy uczestnicy imprez krajowych są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)  POBIERZ
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wiener  POBIERZ
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji (KR) z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów anulowania biletu lub kosztów anulowania noclegu POBIERZ

 

Certyfikaty

 • Certyfikat członka Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej 2023,  SPRAWDŹ>>>
 • Certyfikat członkostwa dla ATAS potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Turystyki 2023, SPRAWDŹ>>>
 • Certyfikat Członka Warszawskiej Izby Turystyki 2023, SPRAWDŹ>>>
 • Certyfikat Dobrych Praktyk dla ATAS w Kategorii Polski Bon Turystyczny oraz Podróże z dziećmi, SPRAWDŹ>>>
 • Dyplom laureata Orły Turystyki 2022, SPRAWDŹ>>>

Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie FAQ - informacje praktyczne.