Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

  •  Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  POBIERZ
  • Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców oraz Gwarancja Ubezpieczeniowa 2022-2023 POBIERZ
  • Certyfikat UNIQA powierzający gwarancję ubezpieczeniową dla ATAS do 30.12.2022  POBIERZ
  • Certyfikat WIENER powierzający gwarancję ubezpieczeniową dla ATAS do 30.12.2023 POBIERZ
  • Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty - zagranica  POBIERZ
  • Ogólne warunki ubezpieczenia - Polska  POBIERZ

 

Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie FAQ - informacje praktyczne.