Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  POBIERZ

2. Wzór umowy i warunki umowy dla Imprezy Turystycznej Indywidualnej  POBIERZ

3. Certyfikat ubezpieczenia AXA dla imprez turystycznych  POBIERZ

4. Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty - zagranica  POBIERZ

5. Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże - krajowe  POBIERZ

6. Karta kwalifikacyjna uczestnika kolonii/obozu/kursu  POBIERZ

 

Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie FAQ - informacje praktyczne.