Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

Przydatne dokumenty i informacje dla rodziców

1. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki  POBIERZ

2. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców oraz Gwarancja Ubezpieczeniowa 2022 POBIERZ

3. Certyfikat ubezpieczenia dla imprez turystycznych 2022  POBIERZ

4. Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty - zagranica  POBIERZ

5. Ogólne warunki ubezpieczenia - Polska  POBIERZ

 

Ponadto, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdą Państwo na stronie FAQ - informacje praktyczne.