Niestandardowa Nauka Języka Angielskiego

NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Coraz bardziej doceniana jest wartość praktycznego przyswajania wiedzy. Powstają jednak pytania:

  • Jak w praktyczny sposób nauczać komunikowania się w obcym języku?

  • Jakie są możliwości stworzenia warunków by młodzi ludzie mogli użyć języka w naturalnych sytuacjach?

  • Jak zmotywować młodzież do nauki?

  • Co zrobić, by młodzi ludzie mieli satysfakcję, że mogą się porozumieć – i to tak jak sami chcą?

ATAS od 33 lat, specjalizuje się w wyjazdach językowych dla młodzieży gdzie realizuje praktyczny program pod nazwą NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Ideą tego programu jest przeprowadzanie ćwiczeń językowych w naturalnych sytuacjach na wyjazdach za granicą w połączeniu z poznaniem kultury oraz ciekawym zwiedzaniem danego kraju. Dzięki temu stanowią one bezcenną lekcję historii, geografii, języka obcego i z wielu innych dziedzin. Kluczowa jest atrakcyjność programów, które mają zainteresować młodzież i zaimponować jej, tak by chłonęła z pasją nową wiedzę.


Wyjazdy językowe powstały z myślą o nauce komunikacji w języku obcym i w obcym środowisku. Wyjazd ma za zadanie pomóc młodzieży w praktycznym opanowaniu „żywego” języka, oraz ułatwić swobodę wypowiedzi w codziennych sytuacjach, przełamać „barierę mówienia”.


Autorski program zwany NIESTANDARDOWA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO realizowany jest w Londynie lub na Malcie w oparciu o specjalnie przygotowane zeszyty ćwiczeń.