Obozy i kolonie w trakcie pandemii będą wyglądać trochę inaczej. Ze względu na bezpieczeństwo zmienia się wiele procedur i regulaminów. Jak będzie wyglądał nowy regulamin dla uczestnika? w tym roku dodaliśmy kilka dodatkowych punktów.

 

Wyjazd na obóz młodzieżowy zawsze oznacza dla wszystkich uczestników akceptację określonych reguł. Dzięki nim wszyscy mogą się dobrze bawić, wyjazd jest bezpieczny i unikamy niepotrzebnych problemów. Regulamin, który co roku wprowadzamy na obozach i koloniach przypominą regulaminy wycieczek szkolnych. Zależy nam na wzajemnym szacunku, zachowaniu porządku i dostosowaniu się do szeroko rozumianych norm społecznych.

Dlatego młodzież na obozach ATAS nie może pić alkoholu, palić papierosów czy używać wulgarnych słów, ale też podejmować różnych niebezpiecznych zachowań jak na przykład kąpiel w morzu bez zgody wychowawcy i ratownika czy oddalanie się od grupy podczas zwiedzania.

W tym roku rozszerzamy regulamin także o kilka zapisów związanych z pandemią COVID-19. Na obozach 2020 uczestnicy dodatkowo:

 • są zobowiązaniu do dbania o higienę własną i pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem częstego mycia / dezynfekowania rąk,
 • mają obowiązek niezwłocznego zgłaszania wszystkich objawów chorobowych do wychowawcy albo kierownika obozu.
  Mamy tu na myśli podwyższoną temperaturę, kaszel, ból gardła czy problemy z oddychaniem,
 • powinni zasłaniać maseczką usta i nos na polecenie wychowawcy lub kierownika obozu.


Obozy młodzieżowe ATAS 2020 - Zobacz pełny regulamin dla uczestnika >>Mamy nadzieję, że zmiany spotkają się ze zrozumieniem rodziców. Nowy regulamin to jeden z wielu elementów jakie wprowadzamy na obozach młodzieżowych i koloniach w związku z pandemią COVID-19.Warto pamiętać także o tym, że na naszych koloniach w Polsce:

 • pokoje ośrodka są sprzątane, wietrzone i dezynfekowane,
 • obsługa korzysta z maseczek ochronnych lub przyłbic,
 • w pomieszczeniach wspólnych dostępne są płyny do dezynfekcji,
 • posiłki przygotowywane są z zachowaniem zasad higieny, w sterylnych warunkach
 • pokoje zgodnie z wytycznymi będą maksymalnie 4-osobowe,
 • na terenie ośrodka przebywa pielęgniarka, która jest do dyspozycji 24h/dobę
 • ośrodek jest zaopatrzony w izolatkę, którą udostępnia osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby


Podczas obozów językowych na Malcie:

 • uczestnicy będą zakwaterowani w grupach maksymalnie po 4 osoby u jednej rodziny,
 • w tym samym czasie u rodzin goszczących nie będą przebywać goście z innych krajów,
 • rodziny maltańskie są zobowiązane do stosowania się do najważniejszych wytycznych higienicznych – przede wszystkim częstego mycia i dezynfekowania rąk,
 • w razie potrzeby będzie zapewniony szybki dostęp do lekarza lub pielęgniarki blisko miejsca zamieszkania,
 • podczas zajęć językowych w szkole językowej nauka będzie się odbywała w grupach liczących maksymalnie 14 osób,
 • w lekcjach nie będą brali udziału kursanci z innych krajów – zajęcia będą przeznaczone wyłącznie dla polskiej grupy,
 • w trakcie realizacji zajęć popołudniowych i wycieczek grupa nie będzie korzystać z komunikacji publicznej,
 • z programu zostają wyłączone punkty związane z dużymi skupiskami ludzi – na przykład dyskoteka.

 

Maciej Partyka

obozy młodzieżowe, koronawirus, kolonie w Polsce, regulamin obozu, regulamin kolonii, covid-10