Zagraniczne kursy językowe mają ogromną przewagę nad nauką języka obcego w Polsce, ponieważ kontakt z językiem ojczystym jest tutaj ograniczony. Posiadając ogromne doświadczenie w organizacji tego typu wyjazdów, wiemy, że jest to bardzo istotny czynnik i dokładamy wszelkich starań, aby kontakt z językiem polskim był realnie jak najmniejszy. Jest to zdecydowanie nieoceniony atut zagranicznych podróży. Przekonajmy się jak w praktyce wygląda mix narodowościowy.

 

Międzynarodowe grupy

Ważnym kryterium, którym kierują się szkoły przy podziale kursantów na grupy jest narodowość. Starają się mieszać osoby różnych nacji, tak aby pokusa używania języka ojczystego była jak najmniejsza. Podczas lekcji w klasie przebywa zazwyczaj maksymalnie 15 uczniów (pochodzących z różnych krajów), co zdecydowanie przyczynia się do zwiększenia “śmiałości językowej” i przełamywania swoich barier. Uczniowie w grupach zżywają się ze sobą i otwierają się na komunikację w języku obcym.

Zakwaterowanie - akademik i rodzina goszcząca

Nad całością zakwaterowania czuwa accommodation officer, który oprócz nadzoru nad miejscem zakwaterowania dba o to, aby w miarę możliwości został zachowany mix narodowościowy. Kursanci w pierwszej kolejności dobierani są pod względem wieku i płci. Z racji przeznaczenia i charakteru wyjazdu, szkoła dodatkowo, jeśli tylko jest taka możliwość, dobiera uczniów również pod względem narodowości.

Rodzina goszcząca

Zakwaterowanie u rodziny stwarza okazję do praktycznego doskonalenia języka obcego oraz umożliwia osłuchanie się z akcentem danego regionu. Każdy dzień przynosi nowe okazje do rozmów przy posiłkach czy podczas opowieści kulturowych. Rodziny goszczące są starannie dobierane przez naszych partnerów i zazwyczaj mają duże doświadczenie w kontaktach z międzynarodową młodzieżą. Wybierając tę formę zamieszkania musimy mieć świadomość, iż na co dzień jesteśmy poniekąd zmuszeni do komunikowania się w języku gospodarza. Jednak mieszkańcy są niezwykle wyrozumiali i z uśmiechem traktują potyczki językowe swoich gości. Bez wątpienia dodatkowym atutem zakwaterowania u rodzin jest możliwość poznania zwyczajów i ich codziennego życia "od środka".

Akademik

W zależności od oferty kursanci zakwaterowani są w pokojach 1,2 lub 3-osobowych. Jeśli jest tylko taka możliwość, accommodation officer stara się stworzyć w pokojach mix narodowościowy. Jednak może się zdarzyć, że pomimo starań pracownika, uczestnicy zostaną zakwaterowani wspólnie z rówieśnikiem tej samej narodowości. Jest to spowodowane faktem, iż nie zawsze udaje się spełnić wszystkie kryteria dot. m.in. wieku dzieci. Całodobowy kontakt z językiem obcym “nie daje oddechu” od toku myślenia w tym języku, jednak za to efektywność jego przyswajania jest zdecydowanie większa.

Zajęcia pozalekcyjne

Liczne zajęcia wypełniające czas wolny naszych kursantów są świetnym uzupełnieniem każdego wyjazdu. Zabawa i odpoczynek w gronie rówieśników w przypadku zagranicznych kursów językowych daje dodatkową możliwość stałego kontaktu z językiem obcym. Cała kadra oraz młodzież uczestnicząca w porannych bądź popołudniowych aktywnościach, porozumiewa się wyłącznie w nauczanym języku. Chcąc wykonać konkretne zadanie, kursant musi wejść w bezpośrednią relację z innym uczestnikiem i nawiązać rozmowę. Zajęcia pozalekcyjne to rozmaite aktywności sportowe, zajęcia artystyczne i towarzyskie. Wszystkie mają za zadanie pomóc w integracji młodzieży z różnych stron świata. Niejednokrotnie uczniowie nawiązują przyjaźnie, które kontynuują również po zakończeniu kursu. Dzięki temu kontakt z językiem obcym jest stale utrzymywany z uwagi na potrzebę kontaktu przez chociażby social media, telefon czy niejednokrotnie wizyty w domach nowych przyjaciół.

Kadra szkolna

Nauczyciele ze szkół językowych to wykwalifikowani lektorzy odpowiednio przygotowani do nauczania międzynarodowej młodzieży. Zachęcają uczniów do rozmów na forum i przełamywania swoich barier językowych oraz wspierają w nauce języka. Potrafią dostosować swoje wypowiedzi, swój akcent do poziomu zaawansowania uczniów.

Opiekun z ramienia ATAS

Aby pomóc dzieciom, które jeszcze niepewnie czują się w obcym otoczeniu, od momentu wylotu/wyjazdu z kraju, naszym uczestnikom towarzyszy polskojęzyczny opiekun. Wydawać by się mogło, że obecność polskojęzycznego opiekuna kłóci się z głównym założeniem naszych kursów. Jednak spełnia on raczej funkcję "anioła stróża", który czuwa nad poczuciem bezpieczeństwa i komfortu dzieci i młodzieży. W sytuacjach stresowych, kiedy znajomość języka jest niewystarczająca - wspiera i pomaga rozwiązać problem. Stara się jednak dać uczestnikom przestrzeń i możliwość zmierzenia się z niecodzienną sytuacją. Pomaga nakierować odpowiednio młodzież, jednak jej nie wyręcza.


Wszystkie elementy kursu językowego za granicą, nieustanny kontakt z językiem obcym, przyjazna, wakacyjna atmosfera, sprawiają, że są nieporównywalne z innymi metodami nauczania. Stwarzają doskonałe warunki nie tylko do nauki języka, ale także wspierają młodzież w rozwoju innych umiejętności życiowych m.in. samodzielności, pewności siebie, umiejętności komunikacji. Warto już od najmłodszych lat przezwyciężać lęk i zacząć inwestować w przyszłość dzieci.