Obozy młodzieżowe odwołane z powodu COVID-19 – jak uzyskać zwrot wpłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów?

Wraz z wejściem w życie tzw tarczy dla turystyki zaczyna działać Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Z tego funduszu zwracane będą pieniądze między innymi za obozy i kolonie odwołane z powodu pandemii COVID-19.

Turystyczny Fundusz Zwrotów powstał dzięki Ministerstwu Rozwoju po to, żeby pomóc pogrążonym w kryzysie touroperatorom w oddaniu pieniędzy za niezrealizowane imprezy turystyczne. Ze względu na zatrzymanie większości wyjazdów i drastyczny spadek przychodów z powodu pandemii biura nie mają płynności finansowej i są w stanie na ten moment samodzielnie uregulować tych zobowiązań. Fundusz jest więc dla każdego klienta szansą na najszybsze odzyskanie swoich pieniędzy.

Ważne! Turystyczny Fundusz Zwrotów obejmuje działaniem tylko wpłaty dokonywane bezgotówkowo.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje związane z zasadami działania Funduszu i składania wniosków o zwrot wpłaconych środków.

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWANE PRZEZ TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY -

Zachęcamy także do obejrzenia przykładowej instrukcji jak należy wypełnić wniosek w TFZ.

AKTUALIZACJA Z 01.10.20

Obozy młodzieżowe odwołane z powodu COVID-19 – jak uzyskać zwrot wpłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów? Pytania i odpowiedzi.

 

Osobą uprawnioną do zwrotu środków jest podróżny, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej pod warunkiem, że:
- impreza została odwołana z powodu COVID-19,
- klient nie otrzymał od organizatora vouchera za niezrealizowaną imprezę turystyczną,
- wpłata za imprezę została dokonana bezgotówkowo – kartą płatniczą lub przelewem online.

Tak, ale w tym wypadku zwrot nie będzie pochodził z Turystycznego Funduszu Zwrotów, ponieważ ustawa nie obejmuje wpłat gotówkowych. Zwrotu dokona ATAS

Nie, zgodnie z ustawą nie ma takiej możliwości.

Do uruchomienia procedury zwrotu potrzebne są dwa prawidłowo wypełnione wnioski:
- od organizatora wyjazdu (ATAS)
- od klienta
Te wnioski muszą być zgodne – jeżeli macie Państwo wątpliwości, lepiej skonsultować dane podawane we wniosku z ATAS.

- podać organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia wniosku. W związku z tym pracownicy ATAS mogą kontaktować się i prosić o uzupełnienie takich danych jak numer PESEL.
- Złożyć swój wniosek o zwrot wpłaconych środków.
W tym celu należy się zarejestrować i utworzyć konto na stronie: login.ufg.pl/obywatel/logowanie – w składanym wniosku podać te same dane, które są podane przez ATAS

Nie. Uprawniony podróżny będzie mógł złożyć wniosek wyłącznie online, po zalogowaniu się na konto użytkownika po wejściu w życie ustawy.

Błędy we wnioskach spowodują opóźnienie wypłat. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków Fundusz ma 30 dni na ich rozpatrzenie. Po weryfikacji wszystkich danych i wydaniu pozytywnej decyzji wypłata następuje w ciągu 14 dni.

Status oraz przebieg procesu zwrot będzie można śledzić po zalogowaniu na stronie https://obywatel-tfg.ufg.pl

W sprawach związanych ze zwrotem środków za imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu zagrożenia epidemiologicznego prosimy o kontakt ze specjalną infolinią Turystycznego Funduszu Zwrotów pod numerem 22 445 12 34 lub 22 255 23 23.

Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.

Można także kontaktować się mailowo z biurem ATAS: obozy@atas.pl