FAQ - testy na Covid-19

Realizacja wyjazdów młodzieżowych 2021 a testy na Covid-19

Najważniejsze informacje odnoście testów na Covid-19 przed wyjazdem na zagraniczne imprezy w lato 2021. Wymagany rodzaj testu do danego kraju, procedury postępowania, możliwość wykupienia testu za pośrednictwem ATAS w niższej cenie.

Osoby udające się zagraniczny wyjazd w nadchodzące wakacje, zobowiązane są do wykonania testu PCR lub testu antygenowego (w zależności do obozowego kierunku) na obecność Covid-19. 

Aktualne wymogi dotyczące testów na Covid-19 w poszczególnych krajach prezentują się następująco:

 • Cypr - nie wymaga testów
 • Grecja - test antygenowy, nie starszy niż 48 godz.
 • Hiszpania - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.
 • Malta - aktualnie na Maltę wjechać mogą wyłącznie osoby w pełni zaszczepione
 • Włochy - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.

UWAGA! Imprezy z przejazdem autokarowym:
Mając na uwadze, długość przejazdu autokarem do kraju docelowego oraz realizację programu w trakcie podróży, pragniemy zaznaczyć, że czas wykonania danego testu będzie odgrywać duże znaczenie. Dlatego też, przed wyjazdem na OBOZY MŁODZIEŻOWE podamy dokładną ilość godzin, kiedy najwcześniej należy wykonać test, tak aby jego ważność była wciąż aktualna w czasie przekraczania granicy do danego kraju. Takie informacje będziemy zamieszczać na stronie KOMUNIKATY WYJAZDOWE >>>.

W zależności od kierunku imprezy oraz preferencji klienta, przyjmujemy 3 sposoby wykonania testu:

 • samodzielnie, w wybranym przez klienta certyfikowanym punkcie wymazowym/ laboratorium
 • za pośrednictwem ATAS w laboratorium Synevo, po niższej wynegocjowanej cenie (usługa dostępna przy rezerwacji imprezy; osoby, które dokonały już zakupu miejsca mogą skorzystać z usługi za dodatkową opłatą poprzez kontakt z biurem ATAS)
 • na zbiórce, przed wyjazdem w mobilnym punkcie pobrań (dotyczy tylko osób zapisanych na obóz do Hiszpanii - OH2 oraz do Grecji - OG1)

UWAGA! Dla osób udających się do Hiszpanii (obóz OH2) oraz do Grecji (obóz OG1), ATAS organizuje testy na obecność koronawirusa w dniu wyjazdu, na zbiórce (wymagany test antygenowy). Takie rozwiązanie, wynika głównie z programu imprezy  i konieczności zachowania ważności testów, których wykonanie nie może przekroczyć 48h przed wjazdem do danego kraju.

Od 1 lipca 2021r. obowiązuje tzw. Certyfikat COVID w formie aplikacji na telefon, który zawiera w sobie informacje o szczepieniu, przechorowaniu COVID lub o wyniku wykonanego wcześniej testu.

Pozytywny wynik testu uniemożliwia wyjazd na obóz/kurs.

Aby zabezpieczyć się przed taką okolicznością warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (KR) - chroni ono podróżnego w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży na skutek nagłego zachorowania. Zarażenie się wirusem Covid-19 traktowane jest jak każde inne nagłe zachorowanie. Należy jednak pamiętać, że sam negatywny wynik testu  nie spełnia definicji nagłego zachorowania. Ubezpieczyciel Uniqa, wymaga zaświadczenia od lekarza, potwierdzającego zachorowanie.

Pojawienie się tzw. Certyfikatu Covid-19, ma na celu min. wprowadzenie swobodnego podróżowania dla osób, które przyjęły pełne szczepienie na Covid-19, gdzie druga dawka była podana najpóźniej do 14 dni przed wyjazdem. Część krajów dopuszcza zaświadczenie o przebytym szczepieniu z tłumaczeniem na j. angielski.

Na chwilę obecną, kraje w których realizujemy nasze imprezy przyjmują następującą politykę:

 • Cypr - nie wymaga zaświadczenia oraz testu
 • Grecja - zaświadczenie o szczepieniu zwalnia z obowiązku wykonania testu
 • Hiszpania - zaświadczenie o szczepieniu zwalnia z obowiązku wykonania testu
 • Włochy - zaświadczenie o szczepieniu zwalnia z obowiązku wykonania testu
 • Malta - aktualnie Malta akceptuje wyłącznie zaświadczenie o szczepieniu 

 

Na rynku testy te kosztują odpowiednio 500 PLN oraz ok. 160 PLN (zależnie od wybranego laboratorium)

ATAS na zasadzie współpracy z laboratorium Synevo,  proponuje testy w cenie:

 • PCR w dwujęzycznej wersji językowej (polski - angielski) - 290 PLN
 • Test antygenowy w dwujęzycznej wersji językowej (polski - angielski) - 100 PLN

Nie. Dla podróżnych wymagany jest szybki test antygenowy jakościowy z wynikiem w języku angielskim.

Uczestnik nie zostanie wpuszczony do autokaru/samolotu. Zamawiający zostanie obciążony kosztami rezygnacji zgodnie z podpisaną umową.

Umowa na wyjazd zawiera następujący punkt:
III. Odpowiedzialność zamawiającego i uczestnika
1. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do posiadania w trakcie jej trwania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy krajów objętych jej programem.

Wymóg ten dotyczy zarówno dokumentów podróży takich jak paszport czy dowód osobisty, jak również innych - wymaganych przez dany kraj dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy, w tym wyniku negatywnego testu na COVID-19.

Test po powrocie nie jest obowiązkowy. Na chwilę obecną, po powrocie uczestnik objęty będzie 10 dniową kwarantanną. Aby ją skrócić należy wykonać test antygenowy we własnym zakresie. Rodzina uczestnika nie jest objęta kwarantanną.

Testy wykupione za pośrednictwem ATAS w laboratorium Synevo

Regulamin usługi testu na Covid-19 za pośrednictwem ATAS >>>

Procedura skorzystania z usług:
1. Zakup i opłacenie usługi w ATAS
2. Rezerwacja terminu testu w internetowym systemie rezerwacji Synevo: https://zapisy.synevo.pl/
3. Udanie się do wybranego punktu pobrań Synevo, w celu wykonania testu (sprawdź listę dostępnych punktów pobrań: https://www.synevo.pl/znajdz-punkt/)

Osoby, które po 13.06 dokonują rezerwacji miejsca na obozie/ kursie, będą mogli zakupić test w trakcie składania zgłoszenia, poprzez wybór odpowiedniej usługi w części USŁUGI DODATKOWE. 

Osoby, które mają już wykupioną imprezę, mogą dokupić test poprzez kontakt z biurem ATAS. ATAS wówczas wystawi aneks do umowy, na którym widnieć będzie właściwy dla wyjazdu test.

Kolejno, umowę/ aneks podpisany przez klienta i ATAS oraz dokument tożsamości należy zabrać ze sobą do punktu pobrań sieci Synevo. Na podstawie umowy/ aneksu w punkcie zostanie wykonany test. 

Na badanie uczestnik udaje się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.

UWAGA! Do punktu pograń sieci Synevo, należy zabrać ważny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty), którym uczestnik będzie się posługiwał podczas podróży. To na jego podstawie będzie określana ważność testu, która będzie sprawdzana na przejściu granicznym. 

Sprawdź regulamin usługi testu na Covid-19 za pośrednictwem ATAS >>>

Wpłatę za test należy dokonać na konto ATAS. W punkcie pobraniowym klient nie uiszcza żadnej opłaty.

 • test PCR - 290 PLN
 • test antygenowy - 100 PLN

Testy wykonane w Synevo, występują w dwujęzycznej wersji językowej (polski - angielski). 

Wynik testu dostępny będzie na platformie Synevo, po wpisaniu kodu otrzymanego SMS-em na podany nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.

Możliwa będzie zmiana testu za pomocą aneksu do umowy. Ewentualną nadpłatę zwrócimy na konto klienta.

Cena za wykupiony test stanowi składową ceny za całość imprezy. Od tej kwoty, zgodnie z warunkami umowy, zostaną obliczone koszty rezygnacji. Ewentualną pozostałą część wpłaty zwrócimy na konto klienta.

Nie. ATAS nie ma dostępu do systemów Synevo. Wynik testu jest widoczny jedynie dla osoby wykonującej test. Dlatego też uczestnik jest zobowiązany zabrać ze sobą wynik testu na zbiórkę.

 • Test PCR - do 24 godzin
 • Test antygenowy - między 12 a 24 godzin

Tak. Laboratorium Synevo jest prawnie zobowiązane do zgłoszenia każdego pozytywnego wyniku testu do właściwych organów państwa.

Na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.