Najważniejsze informacje dotyczące wakacji 2021 a COVID-19

Realizacja wakacyjnych obozów w dobie pandemii

FAQ - ORGANIZACJA OBOZÓW MŁODZIEŻOWYCH A COVID-19

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie obozów młodzieżowych, organizowanych przez firmę ATAS Sp. z o.o., czyli

 • zagranicznych obozów językowych (JM1, JM2, JA1-A, JA1-S, JA2-A, JA2-S, JA3, JAH)
 • krajowych obozów językowych (JPJ, JPD, OPT-12),
 • krajowych obozów tematycznych (OPT-1, OPT-4, OPT-5, OPT-6, OPT-8, OPT9, OPT-11), oraz
 • zagranicznych obozów turystyczno-wypoczynkowych (OH2, OG1,OW2)

Potwierdziliśmy już realizację obozu do Hiszpanii i na Malcie. Jesteśmy także spokojni o przeprowadzenie obozów we Włoszech i w Grecji. Odnośnie Wielkiej Brytanii czekamy na nowe złagodzenia i wpisanie Polski na listę zieloną.
Na bieżąco śledzimy doniesienia za granicy. Wiele państw otwarło się na turystów początkiem czerwca. To bardzo dobra informacja. Z tygodnia na tydzień, kraje wprowadzają kolejne to złagodzenia. O wszystkich zmianach będziemy komunikować drogą mailową lub w odpowiednich komunikatach na stronie.

Jesteśmy spokojni o realizację obozów w Polsce. Jako jedni z nielicznych firm, przeprowadziliśmy z powodzeniem krajowe obozy w ubiegłym roku. Zdobyte doświadczenie w czasie pandemii, dało nam szansę na jeszcze lepsze przygotowanie się na organizację obozów na nowy sezon 2021.

Obozy krajowe - NIE
Obozy zagraniczne - TAK

Każdy uczestnik, udający się na obóz zagraniczny, będzie zobowiązany do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. Powinien on być także przetłumaczony na język angielski.
Zgodnie z zapowiedziami rządowymi i projektem unijnym, ruszył projekt tzw. Certyfikatu COVID. Informuje on o zaszczepieniu danej osoby, przechorowaniu Covid albo wykonanym teście i jego negatywnym wyniku. Certyfikat będzie funkcjonował w wersji elektronicznej.
Zatem, uczestnik będzie zobowiązany do posiadania albo certyfikatu, albo niezależnie wykonanego testu na obecność SARS-COV-2.

Więcej informacji o testach i dostępnych usługach w części: FAQ - testy na Covid-19 na obozy zagraniczne >>>

Konieczność posiadania jednego z wymienionych zaświadczeń wynika przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia grupy obozowej i zminimalizowania ryzyka zachorowania uczestników w trakcie trwania imprezy. Pamiętajmy też, że brak certyfikatu/ testu może skutkować nie wpuszczeniem osoby na pokład samolotu albo zatrzymaniem na granicy. Jeśli uczestnik pojawi się na zbiórce bez testu lub wpisu w certyfikacie, nie zostanie on także wpuszczony do autokaru. Sytuacja ta będzie traktowana jako rezygnacja w dniu wyjazdu na zasadach przyjętych w OWU.

Jeśli jednak kraj w którym jest realizowany obóz nie będzie nakładał obowiązku wykonania testów, ATAS także nie będzie tego wymagał. Przykładowo jeśli Malta zamieści Polskę na zielonej liście, wówczas podróżny może udać się na Maltę bez żadnych ograniczeń.

 • Grecja - test PCR, nie starszy niż 72 godz.
 • Hiszpania - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.
 • Malta - test PCR, nie starszy niż 72 godz.
 • Włochy - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.
 • Wielka Brytania - test antygenowy na wjeździe i kolejno test PCR w drugim i ósmym dniu pobytu (na chwilę obecną wymagana jest 10-dniowa kwarantanna dla podróżnych, w tym zakresie czekamy na złagodzenie obostrzeń).

Wszystkie niezbędne informacje na temat testów, opisujemy w części: FAQ - Testy na Covid-19 na obozy zagraniczne >>>

UWAGA! Przed wyjazdem podamy dokładną ilość godzin, kiedy najwcześniej należy wykonać test, tak aby jego ważność była wciąż aktualna w czasie przekraczania granicy do danego kraju. Takie informacje będziemy zamieszczać na stronie KOMUNIKATY WYJAZDOWE >>>.

Wykonanie oraz opłacenie testu na obecność Covid-19 leży po stronie klienta.

ATAS wynegocjował jednak niższe ceny testów, których koszt wynosi:

 • PCR z tłumaczeniem - 290 PLN
 • Test antygenowy z tłumaczeniem - 100 PLN

Zakupienie testu za pośrednictwem ATAS, będzie możliwe z poziomu rezerwacji obozu w części USŁUGI DODATKOWE.

Zapoznaj się z dostępną usługą testów za pośrednictwem ATAS, na stronie: FAQ - test na Covid-19 na obozach zagranicznych

 

Aktualnie, aby być zwolnionym z 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski, należy wykonać test (PCR albo antygentowy). Z obowiązku odbywania izolacji zwolnione są także osoby, które przeszły pełen cykl szczepień przeciw koronawirusowi oraz tzw. ozdrowieńcy.

Miejmy jednak na uwadze, że są to obostrzenia i zasady obowiązujące w chwili obecnej, może się to zmienić w późniejszym czasie. W tym zakresie czekamy na decyzje rządowe.

Tak. Wszyscy uczestnicy obozów ATAS objęci są ubezpieczeniem turystycznym UNIQA i posiadają w cenie ubezpieczenie kosztów leczenie (KL). Chroni ono na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu na obozie, gdzie koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży pokrywa ubezpieczyciel.
Ubezpieczenie UNIQA nie pokrywa jednak kosztów kwarantanny bez zachorowania.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) - chroni ono podróżnego w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży na skutek nagłego zachorowania. Zarażenie się wirusem Covid-19 traktowane jest jak każde inne nagłe zachorowanie. Ubezpieczenie KR wynosi ok. 3% ceny imprezy.

Aby jednak w pełni zabezpieczyć się przed wyjazdem warto skorzystać z usługi „Pakiet Kwarantanna”. Pakiet kwarantanna chroni uczestnika na wypadek skierowania na kwarantannę lub izolację domową z powodu Covid, której termin pokrywa się z wyjazdem na obóz. Wówczas klientowi przysługuje bezkosztowa zmiana terminu wyjazdu bądź imprezy. Jeśli taka zmiana nie jest możliwa, klient otrzymuje voucher w wysokości 100% wpłaconych środków, na dowolną imprezę ATAS realizowaną w 2022 roku.
Więcej informacji o dostępnym pakiecie przedstawiamy w naszym wpisie: „Pakiet Kwarantanna – jak w pełni zabezpieczyć się przed wyjazdem?”.

ATAS dysponować będzie szybkimi testami antygenowymi. W sytuacji podejrzenia zachorowania u uczestnika, wykonany będzie szybki test lub test oferowany w ramach opieki zdrowotnej na miejscu (w ramach ubezpieczenia KL). Jeśli wynik testu będzie negatywny, grupa kontynuować będzie program imprezy, a stan zdrowia uczestnika będzie monitorowany. Gdy jednak uczestnik otrzyma pozytywny wynik testu, zostanie on odseparowany od grupy i pod stała opieką jednego z wychowawców uda się do wyznaczonego miejsca izolacji.
W sytuacji potwierdzenia zachorowania u jednego z obozowiczów, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi, lokalnymi przepisami. Najprawdopodobniej pozostałe osoby z grupy również będą musiały wykonać test. W przypadku negatywnych wyników realizacja programu będzie kontynuowana.

Jeśli uczestnik zostanie skierowany na kwarantannę i nie będzie wymagał leczenia, wówczas w czasie trwania imprezy koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ATAS. Jeśli jednak pobyt będzie dłuższy niż czas trwania imprezy, ATAS zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, ale po powrocie do kraju zgodnie z ustawą o turystyce będzie mógł się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów od rodziców czy też opiekunów prawnych.

Jeśli uczestnik nagle zachoruje na COVID za granicą, ubezpieczyciel UNIQA pokrywa koszty leczenia oraz inne świadczenia min. koszty powrotu do Polski w późniejszym terminie. Jeśli jednak uczestnik zostanie skierowany na kwarantanne bez zachorowania, wówczas ubezpieczyciel nie pokrywa takich kosztów. ATAS będzie jednak dokładać wszelkich starać, aby taka osoba mogła wrócić z uczestnikami z kolejnych turnusów.

Wszyscy, którzy zarezerwowali imprezę zostaną poinformowani o anulacji swojego turnusu. Zaproponujemy przeniesienie wyjazdu na inny termin lub inny obóz w podobnej cenie. Mamy duży wybór wartościowych obozów w różnych krajach. Klient, który nie zdecyduje się na przeniesienie otrzyma zwrot wszystkich płaconych środków w 100%.

Zgodnie z warunkami umowy, klient może zrezygnować z obozu w każdej chwili na podstawie Ogólnych Warunków Umowy (OWU). Jednak rezygnacja z imprezy wiąże się z poniesieniem kosztów rezygnacji.
Terminy oraz progi potrącenia kosztów rezygnacji są następujące:

 • do 41 dni przed wyjazdem – potrącenie 200/400 zł
 • do 21 dni przed wyjazdem – potrącenie 20% ceny imprezy
 • do 7 dni przed wyjazdem – potrącenie 60% ceny imprezy
 • od 6 dni przed wyjazdem – potrącenie 80% ceny imprezy

Bacznie śledzimy wszystkie komunikaty rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie z naszymi kontrahentami w Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie. Zdrowie uczestników jest dla nas najważniejsze.

Na naszym blogu staramy się zamieszczać na bieżąco informacje o sytuacji danego kraju i ich decyzjach w sprawie nadchodzących wakacji:
Wakacje 2021 w Anglii – jak wygląda sytuacja związana z COVID-19?
Obozy i kursy językowe na Malcie – czy odbędą się w lato 2021?
Kiedy będzie można pojechać na wakacje do Włoch?
Czy wakacje 2021 w Grecji będą możliwe?