Najważniejsze informacje dotyczące wakacji 2021 a COVID-19

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYJAZDÓW NA MALTĘ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z nowymi obostrzeniami panującymi na Malcie, wprowadziliśmy zmiany w ofercie JM1 oraz JM2. Obozy dostępne będą tylko dla uczestników zaszczepionych przeciwko COVID-19 (od przyjęcia drugiej dawki szczepionki do daty wylotu musi minąć okres przynajmniej 14 dni). Dodatkowo, niewielkiej zmianie uległ program imprezy:

 • obóz językowy na Malcie z wylotem z Warszawy (JM1). Zajęcia językowe organizowane będą w formie online.  Realizowany będzie tylko program turystyczny A. Jako bonus, do oferty dodany został "Harbour Cruise" - rejs prowadzony w języku angielskim. Przy tej imprezie, realizowane będą wszystkie terminy obozu począwszy od 24 lipca 2021r. Szczegóły dotyczące oferty znajdą Państwo TUTAJ >>>
 • obóz językowy na Malcie - Malta na bis (JM2). Zajęcia językowe będą odbywały się w trybie zdalnym. Dodatkowo gratis dodaliśmy wycieczkę "Harbour Cruise" - rejs prowadzony w języku angielskim. Obóz na Malcie z wylotem z Katowic realizowany będzie tylko w terminie 28.07 - 04.08.2021r. Szczegóły dotyczące obowiązującej oferty znajdą Państwo TUTAJ >>>

Niestety, zmuszeni byliśmy anulować pozostałe turnusy (04.08 i 19.08. z wylotem z Katowic oraz 12.08 z wylotem z Warszawy) obozu JM2 z powodu odwołanych lotów przez naszego przewoźnika.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, oferty te skierowane  są do osób zaszczepionych. Jeśli dziecko nie jest zaszczepione lub nie akceptujecie Państwo zmian programowych proponujemy:

 • przeniesienie rezerwacji na specjalnie przygotowaną ofertę obozu we Włoszech (OW2), z elementami zarówno językowymi jak i turystycznymi. Szczegóły TUTAJ >>>
 • przeniesienie na inny obóz zagraniczny ATAS np. wyjazd do Grecji (OG1) lub Hiszpanii (OH2)
 • przeniesienie na obóz w Polsce. Dostępne są miejsca na obozach tematycznych w Poroninie
 • voucher w wysokości 100% wpłaty do wykorzystania przez rok na dowolną imprezę ATAS
 • zwrot środków wpłaconych na poczet wyjazdu.

 

 

FAQ - ORGANIZACJA OBOZÓW MŁODZIEŻOWYCH A COVID-19

Poniższe informacje dotyczą wyłącznie obozów młodzieżowych, organizowanych przez firmę ATAS Sp. z o.o., czyli

 • zagranicznych obozów językowych (JM1, JM2)
 • krajowych obozów językowych (JPJ, JPD, OPT-12),
 • krajowych obozów tematycznych (OPT-1, OPT-4, OPT-5, OPT-6, OPT-8, OPT9, OPT-11), oraz
 • zagranicznych obozów turystyczno-wypoczynkowych (OH2, OG1,OW2)

Obozy do Grecji, Hiszpanii, na Maltę i do Włoch się odbywają. Niestety z wielkim smutkiem musieliśmy odwołać wakacyjne obozy w Wielkiej Brytanii. Polska jak do tej pory nie znalazła się na brytyjskiej zielonej liście.
Na bieżąco śledzimy doniesienia za granicy. O wszystkich zmianach będziemy komunikować drogą mailową lub w odpowiednich komunikatach na stronie.

Realizacja obozów w Polsce również przebiega zgodnie z planem. Jako jedni z nielicznych firm, przeprowadziliśmy z powodzeniem krajowe obozy w ubiegłym roku. Zdobyte doświadczenie w czasie pandemii, dało nam szansę na jeszcze lepsze przygotowanie się na organizację obozów na nowy sezon 2021.

Obozy krajowe - NIE
Obozy zagraniczne - TAK (poza Maltą)

Uczestnik, udający się na obóz zagraniczny, zobowiązany jest do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność wirusa. Powinien on być także przetłumaczony na język angielski.
Ponadto funkcjonuje już Europejski Certyfikatu COVID. Informuje on o zaszczepieniu danej osoby, przechorowaniu Covid albo wykonanym teście i jego negatywnym wyniku. Certyfikat występuje także w wersji elektronicznej.
Zatem, uczestnik jest zobowiązany do posiadania albo certyfikatu, albo niezależnie wykonanego testu na obecność SARS-COV-2.

Więcej informacji o testach i dostępnych usługach w części: FAQ - testy na Covid-19 na obozy zagraniczne >>>

Konieczność posiadania jednego z wymienionych zaświadczeń wynika przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia grupy obozowej i zminimalizowania ryzyka zachorowania uczestników w trakcie trwania imprezy. Pamiętajmy też, że brak certyfikatu/ testu może skutkować nie wpuszczeniem osoby na pokład samolotu albo zatrzymaniem na granicy. Jeśli uczestnik pojawi się na zbiórce bez testu lub wpisu w certyfikacie, nie zostanie on także wpuszczony do autokaru. Sytuacja ta będzie traktowana jako rezygnacja w dniu wyjazdu na zasadach przyjętych w OWU.

Jeśli jednak kraj w którym jest realizowany obóz nie będzie nakładał obowiązku wykonania testów, ATAS także nie będzie tego wymagał.

 • Grecja - test antygenowy, nie starszy niż 48 godz.
 • Hiszpania - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.
 • Malta - aktualnie na Maltę wjechać mogą wyłącznie osoby w pełni zaszczepione
 • Włochy - test antygenowy na wjeździe, nie starszy niż 48 godz.

Wszystkie niezbędne informacje na temat testów, opisujemy w części: FAQ - Testy na Covid-19 na obozy zagraniczne >>>

UWAGA! Przed wyjazdem podamy dokładną ilość godzin, kiedy najwcześniej należy wykonać test, tak aby jego ważność była wciąż aktualna w czasie przekraczania granicy do danego kraju. Takie informacje będziemy zamieszczać na stronie KOMUNIKATY WYJAZDOWE >>>.

Wykonanie oraz opłacenie testu na obecność Covid-19 leży po stronie klienta.

ATAS wynegocjował jednak niższe ceny testów, których koszt wynosi:

 • PCR z tłumaczeniem - 290 PLN
 • Test antygenowy z tłumaczeniem - 100 PLN

Zakupienie testu za pośrednictwem ATAS jest możliwe z poziomu rezerwacji obozu w części USŁUGI DODATKOWE.

Zapoznaj się z dostępną usługą testów za pośrednictwem ATAS, na stronie: FAQ - test na Covid-19 na obozach zagranicznych

 

Aktualnie, aby być zwolnionym z 10-dniowej kwarantanny po powrocie do Polski, należy wykonać test (PCR albo antygentowy). Z obowiązku odbywania izolacji zwolnione są także osoby, które przeszły pełen cykl szczepień przeciw koronawirusowi oraz tzw. ozdrowieńcy.

Tak. Wszyscy uczestnicy obozów ATAS objęci są ubezpieczeniem turystycznym UNIQA i posiadają w cenie ubezpieczenie kosztów leczenie (KL). Chroni ono na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu na obozie, gdzie koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży pokrywa ubezpieczyciel.
Ubezpieczenie UNIQA nie pokrywa jednak kosztów kwarantanny bez zachorowania.

Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) - chroni ono podróżnego w przypadku rezygnacji lub przerwania podróży na skutek nagłego zachorowania. Zarażenie się wirusem Covid-19 traktowane jest jak każde inne nagłe zachorowanie. Ubezpieczenie KR wynosi ok. 3% ceny imprezy.

Aby jednak w pełni zabezpieczyć się przed wyjazdem warto skorzystać z usługi „Pakiet Kwarantanna”. Pakiet kwarantanna chroni uczestnika na wypadek skierowania na kwarantannę lub izolację domową z powodu Covid, której termin pokrywa się z wyjazdem na obóz. Wówczas klientowi przysługuje bezkosztowa zmiana terminu wyjazdu bądź imprezy. Jeśli taka zmiana nie jest możliwa, klient otrzymuje voucher w wysokości 100% wpłaconych środków, na dowolną imprezę ATAS realizowaną w 2022 roku.
Więcej informacji o dostępnym pakiecie przedstawiamy w naszym wpisie: „Pakiet Kwarantanna – jak w pełni zabezpieczyć się przed wyjazdem?”.

ATAS dysponować będzie szybkimi testami antygenowymi. W sytuacji podejrzenia zachorowania u uczestnika, wykonany będzie szybki test lub test oferowany w ramach opieki zdrowotnej na miejscu (w ramach ubezpieczenia KL). Jeśli wynik testu będzie negatywny, grupa kontynuować będzie program imprezy, a stan zdrowia uczestnika będzie monitorowany. Gdy jednak uczestnik otrzyma pozytywny wynik testu, zostanie on odseparowany od grupy i pod stała opieką jednego z wychowawców uda się do wyznaczonego miejsca izolacji.
W sytuacji potwierdzenia zachorowania u jednego z obozowiczów, będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi, lokalnymi przepisami. Najprawdopodobniej pozostałe osoby z grupy również będą musiały wykonać test. W przypadku negatywnych wyników realizacja programu będzie kontynuowana.

Jeśli uczestnik zostanie skierowany na kwarantannę i nie będzie wymagał leczenia, wówczas w czasie trwania imprezy koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa ATAS. Jeśli jednak pobyt będzie dłuższy niż czas trwania imprezy, ATAS zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie, ale po powrocie do kraju zgodnie z ustawą o turystyce będzie mógł się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów od rodziców czy też opiekunów prawnych.

Jeśli uczestnik nagle zachoruje na COVID za granicą, ubezpieczyciel UNIQA pokrywa koszty leczenia oraz inne świadczenia min. koszty powrotu do Polski w późniejszym terminie. Jeśli jednak uczestnik zostanie skierowany na kwarantanne bez zachorowania, wówczas ubezpieczyciel nie pokrywa takich kosztów. ATAS będzie jednak dokładać wszelkich starać, aby taka osoba mogła wrócić z uczestnikami z kolejnych turnusów.

Wszyscy, którzy zarezerwowali imprezę zostaną poinformowani o anulacji swojego turnusu. Zaproponujemy przeniesienie wyjazdu na inny termin lub inny obóz w podobnej cenie. Mamy duży wybór wartościowych obozów w różnych krajach. Klient, który nie zdecyduje się na przeniesienie otrzyma zwrot wszystkich płaconych środków w 100%.

Zgodnie z warunkami umowy, klient może zrezygnować z obozu w każdej chwili na podstawie Ogólnych Warunków Umowy (OWU). Jednak rezygnacja z imprezy wiąże się z poniesieniem kosztów rezygnacji.
Terminy oraz progi potrącenia kosztów rezygnacji są następujące:

 • do 41 dni przed wyjazdem – potrącenie 200/400 zł
 • do 21 dni przed wyjazdem – potrącenie 20% ceny imprezy
 • do 7 dni przed wyjazdem – potrącenie 60% ceny imprezy
 • od 6 dni przed wyjazdem – potrącenie 80% ceny imprezy

Bacznie śledzimy wszystkie komunikaty rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jesteśmy też w bezpośrednim kontakcie z naszymi kontrahentami w Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie. Zdrowie uczestników jest dla nas najważniejsze.