Polski Bon Turystyczny 500+

Bon turystyczny – najważniejsze informacje

Polski Bon Turystyczny z ATAS

Firma ATAS przystąpiła do programu Polski Bon Turystyczny, w ramach którego nasi klienci mogą pokryć część kosztów na dowolny wyjazd na obóz lub kolonie w Polsce. Klient może wykorzystać do 500 zł na każde dziecko.

Więcej informacji na temat realizacji bonu, można znaleźć w poniższym FAQ.

Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli klient jest osobą uprawnioną, powinien zalogować się na swój profil na PUE ZUS. Następnie, z górnego menu wybrać należy zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski Bon Turystyczny” > „Mój bon”.

Świadczenie w formie bonu o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko, na które klient ma prawo do świadczenia wychowawczego albo dodatku wychowawczego. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

Tak, bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu (na dziecko niepełnosprawne).

Nie można wymienić bonu na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany.

Tak, jeśli klient zapłaci za pomocą bonu do 31 marca 2023 r. (dokona rezerwacji usługi w przyszłości).

Nie. Za pomocą bonu można zapłacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Listę tych podmiotów znaleźć można na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.bonturystyczny.polska.travel.pl

Ustawa wymaga, aby usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne były świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc dana impreza zawiera w sobie element zagraniczny, to nie może zostać sfinansowana za pomocą bonu.

Jeśli klient aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli uzupełni swój aktualny mail i numer telefonu komórkowego, otrzyma mailem kod obsługi płatności. Kod będzie też mógł sprawdzić na swoim profilu na PUE w zakładce „Polski Bon Turystyczny” > „Mój Bon”.
Kod ten klient podaje gdy płaci za usługi. Następnie otrzymuje na numer telefonu komórkowego SMS z kodem potwierdzającym tę płatność. Musi go podać sprzedawcy, aby sfinalizować transakcję.

Nie. Osoba, która chce zapłacić bonem za usługę, poda kod obsługi płatności, który otrzymała mailem. Może go także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Następnie poda kod potwierdzający płatność, który otrzyma SMS-em w czasie transakcji.

Nabywcą usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej jest klient, nie jest nim ZUS. Tym samym paragon lub fakturę należy wystawić klientowi. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym nie wymaga, by na fakturze była szczegółowa adnotacja o dziecku.

Paragon lub fakturę wystawioną na osobę fizyczną przedsiębiorca wystawia na łączną kwotę.

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego: 22 11 22