Bon podarunkowy - idealny prezent!

Bon Podarunkowy to sprawdzony prezent dla Twojego dziecka, przyjaciół, pracownika oraz ukochanej osoby. Z jednej strony może być spełnieniem marzeń czy inspiracją o podróży do konkretnego miejsca, a z drugiej przejawem troski o potrzebie odpoczynku od codziennych zajęć. Bon Podarunkowy to również świetna motywacja dla osób, które zwlekają z realizacją swoich podróżniczych planów. Kupując bon, nie musimy wybierać konkretnej imprezy – zostawiamy tą decyzję naszym bliskim, dzięki czemu wyjazd może w pełni spełnić ich oczekiwania – doradcy ATAS z pewnością im w tym pomogą.

Bon Podarunkowy to zawsze dobry prezent – dlaczego?

  • Ponieważ jest niezwykle wygodnym rozwiązaniem, kiedy chcemy obdarować daną osobę, a nie do końca wiemy jakie są jej potrzeby czy zainteresowania.
  • Ważny jest aż 365 dni dlatego obdarowany ma dużo czasu na wybór interesującej oferty.
  • Kupujący sam określa wartość, którą chce poświęcić na zakup bonu.
  • Będzie to z pewnością duża niespodzianka!

Wydaje się więc, że bony posiadają same zalety. Sam możesz się o tym przekonać!

Dane firmy

Dane kontaktowe

Bon podarunkowy


Regulamin Bonów Podarunkowych - ATAS Sp. z o.o.

I. Warunki ogólne
1. Wystawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wystawcą) jest firma ATAS Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Józefowie, 05-410 Józefów, Luksusowa 19, NIP 5320101254.
2. Wystawca zobowiązuje się wobec Nabywcy do przekazania mu Bonu oraz do przyjmowania za pomocą Bonu płatności za imprezy nabywane przez Posiadacza Bonu.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Bon może zostać wystawiony na dowolną kwotę powyżej 100 PLN.
5. Bon jest wystawiany w formie elektronicznej i zostanie przesłany na wskazany przez Nabywcę adres e-mailowy. Za dopłatą 20 PLN istnieje możliwość zamówienia wersji papierowej Bonu oraz wysłania pocztą na wskazany adres (czas realizacji do 14 dni na terenie Polski).
6. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania imprez organizowanych przez ATAS Sp. z o. o.
7. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony.
8. Okres ważności Bonu wynosi 365 dni od daty otrzymania za niego opłaty przez Wystawcę. Po upływie terminu ważności Bonu nie ma możliwości, aby został zrealizowany, a data ważności przedłużona.
9. Niewykorzystanie Bonu zgodnie z terminem określonym w jego treści jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia w tym zakresie z roszczeniami wobec Wystawcy.
10. Bon Podarunkowy można łączyć z wszystkimi promocjami.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu może kwotę wskazaną w jego treści wykorzystać tylko na zakup imprez organizowanych przez ATAS Sp. z o. o.
2. Każdy Bon posiada indywidualny numer, rejestrowany w systemie Wystawcy.
3. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie jednorazowo, w jego pełnej wartości. Jeżeli wartość imprezy przekracza wysokość Bonu, nadwyżkę można dopłacić Wystawcy gotówką lub przelewem na konto: Millenium Bank S.A. 91 1160 2202 0000 0000 4142 9612
4. Za uiszczoną powyżej wartości Bonu dopłatę Posiadacz może otrzymać fakturę. Powinien on niezwłoczne poinformować Wystawcę o chęci jej otrzymania.
5. W przypadku zakupu imprezy o łącznej wartości niższej od wartości, na jaką opiewa posiadany Bon, Wystawca nie zwraca różnicy ceny.

III. Postanowienia końcowe
1. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu jak również Posiadacz Bonu akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

  • Złożyć zamówienie bezpośrednio w oddziale ATAS pod adresem: ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
  • Złożyć zamówienie mailowo, wysyłając niezbędne dane mailem na adres: obozy@atas.pl

Bon może zostać zamówiony na dowolną kwotę powyżej 100 PLN.

Bon jest wystawiany w formie elektronicznej i zostanie przesłany na wskazany przez Nabywcę adres e-mailowy. Za dopłatą 20 PLN istnieje możliwość zamówienia wersji papierowej Bonu oraz wysłania pocztą na wskazany adres (czas realizacji do 14 dni na terenie Polski).

Załóż rezerwację na wybraną imprezę a następnie podaj numer bonu pracownikowi ATAS:

  • bezpośrednio w oddziale ATAS pod adresem: ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa
  • wysyłając maila z numerem rezerwacji oraz numerem bonu na adres: obozy@atas

Tak, jeśli posiadacie Państwo więcej bonów, należy podać ich numery pracownikowi ATAS. Bezpośrednio w oddziale ATAS pod adresem: ul. Noakowskiego 4, 00-666 Warszawa lub wysłać numery mailem na adres obozy@atas.pl

Okres ważności Bonu wynosi 365 dni, data ważności będzie widoczna na Bonie.

Nie istnieje możliwość przedłużenia daty ważności bonu.

Tak, bon łączy się z innymi promocjami.

Bonu może wykorzystać na zakup imprez organizowanych przez ATAS Sp. z o. o.

Bon może być imienny lub na okaziciela według Państwa wyboru.
Zakup Bonu Podarunkowego nie może być dokonany przy użyciu innego Bonu Podarunkowego.

Bon można przenieść na inną dostępną imprezę organizowaną przez ATAS Sp. z o. o. w trwającym lub kolejnym roku.

W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, których cena została w części lub w całości uiszczona za pomocą Bonu podarunkowego, organizator uprawniony będzie do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów rezygnacji na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa w podpisanej przez klienta umowie - zgłoszenie. Ewentualna pozostała kwota zwracana będzie na Bon Podarunkowy. Pozostałą kwotę wykorzystać można w terminie ważności Bonu